Dankzij u kan de Zijp blijven stromen!

Voor het voortbestaan van de Zijp zijn wij afhankelijk van
collectegelden, giften en subsidies.

Wij zijn blij met iedere financiële bijdrage! Zowel af en toe, als met regelmaat (bijvoorbeeld maandelijks).

Uw gift kunt u overmaken op IBAN:
NL60 INGB 0003 4456 41
ten name van Stichting De Zijp te Arnhem.

Collecten

Iedere maand maakt stichting De Zijp kosten om de vieringen mogelijk te maken. De ruimte die gebruikt wordt, musici, voorgangers, drukwerk – alles kost geld.
Tijdens de vieringen wordt er een collecte gehouden, die is bedoeld om deze vieringen voort te zetten. Daarnaast zijn we afhankelijk van giften en schenkingen.


Opbrengst van de afgelopen collectes:

januari 2023
februari 2023
maart 2023
april 2023
mei 2023
juni 2023
augustus 2023
september 2023
oktober 2023
november 2023
december 2023

januari 2024
februari 2024
maart 2024
april 2024
mei 2024

€ 610
€ 698
€ 456
€ 1066
€ 513
€ 462
€ 520
€ 526
€ 480
€ 512
€ 1306

€ 537
€ 562
€1019
€ 391
€ 604


Zijp balans

Om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen, organiseren wij de Zijp Balans. Met deze jaarlijkse actie willen wij u uitnodigen om ons vooraf toe te zeggen hoe u de Zijp wilt ondersteunen.
Door vooraf zicht te hebben op de financiën, krijgen we inzicht in de mogelijkheden om nieuwe activiteiten te gaan organiseren.

Meedoen kan op verschillende manieren:
o Door een bedrag ineens of een periodieke gift per maand of kwartaal
o Door een jaarlijkse schenking waarbij gedurende tenminste 5 jaar een bedrag per maand, kwartaal of jaar wordt overgemaakt
o Andere vormen, zoals sponsoring, bruikleen of een lening voor de financiering van (grotere) investeringen

Meer informatie over de Zijp Balans vindt u in de Balans flyer 2024 en tevens een Antwoordformulier.

Schenking

Sinds 2014 is het mogelijk zonder tussenkomst van een notaris een schenkingsovereenkomst te sluiten.

De schenkingsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 5 jaar.

Voor beide partijen is sprake van een win-win-situatie. De gever kan de schenking volledig als gift aftrekken bij de inkomstenbelasting. De ontvanger is gedurende minimaal 5 jaar verzekerd van uw schenking.

Hoe werkt het
Klik op Download: het formulier bestaat uit twee exemplaren, 1 voor u als gever en 1 voor de Zijp als ontvanger.

U vult het PDF in op uw computer, automatisch is dan het tweede deel ook ingevuld.

Het formulier kan worden uitgeprint, en u kunt beide exemplaren ondertekend insturen aan het adres van:
Penningmeester Stichting De Zijp
Zevenbergenstraat 14
6844 CZ Arnhem

U kunt het formulier ook bij de maandelijkse viering in de kapel in de Zijp kubus deponeren.

Testament

Uw testament is nog beter wanneer Stichting De Zijp daarin bedacht is.

Maak uw legaat voor Stichting De Zijp aldus;
Ik legateer, vrij van rechten, aan Stichting De Zijp, Bronbeeklaan 3, 6824 PD Arnhem

De Stichting De Zijp is een ANBI (algemeen nut beogende instelling), hetgeen betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Voor deze vorm van giften is fiscaal echter een drempel van toepassing, deze drempel is 1% van uw belastbaar inkomen met een minimum van €60.

Voorbeeld:
iemand met een alleenstaande AOW uitkering heeft een belastbaar inkomen van ongeveer
€14.000, en geeft €150 aan ANBI instellingen.
Aftrekbaar is dan slechts €10, namelijk €150 minus €140 (1% van € 14.000).

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw gift volledig aftrekbaar te maken verwijzen wij u naar SCHENKINGEN.

Klik hier om de ANBI gegevens van onze stichting te downloaden (incl. financiële verantwoording).