De Zijp

Een bron

De ZIJP is een bron, vlak achter kasteel Zijpendaal, waaruit de Sint Jansbeek is ontstaan, die op allerlei plekken in de stad boven de grond komt.

Zijp komt van sijpelen,
water sijpelt uit de bron;
het begint klein, in de diepte,
en stroomt de stad in….
nooit houdt het stromen op!

Ekklesia de Zijp


De Zijp is een Ekklesia, “dat betekent: bij-een-geroepen. We worden bij elkaar gehááld door een stem, woorden, een verhaal. En we worden bijeengehouden door dat verhaal. Ekklesia dat zijn zij die ergens uit weggeroepen zijn en ergens naar toe gaan. Dat roept een beeld op van een weg die gegaan moet worden en van reisgenoten” (Huub Oosterhuis).

De Zijp heeft gekozen voor een vrije opstelling, is een stichting en ligt niet ingebed in een afgebakend kerkelijk terrein. De Zijp is een vrijplaats, een keuze-plek. Men gaat niet uit gewoonte, niet voor een ander, maar men kiest uit eigen beweging voor een plek die inspireert, aanspreekt en bemoedigt.

Klik op de afbeelding om meer te lezen over de achtergrond en het ontstaan van deze Ekklesia.

De Zijp nodigt uit tot dichten (door Jan van den Berg):

De Zijp 2.0

Alsmaar opwellende
stadse stroom
van kostbaar water.
Lieflijk sijpelend ondergronds
en af en toe daarboven
nodigt zij om
tegenstrooms te gaan
om zoekend naar de bron
langzaam oude pijn te doen verzachten.
Omhoog tot waar gezang en
dichterlijke woorden
de ziel beroeren en
doen beseffen:
Er is hoop.
Bron van inspiratie.
Bron van levend water.

De Zijp sonnet

Opwellend water, stedelijke bron,
die zonder oponthoud zijn kostbaar vocht doet stromen,
dat neerwaarts sijpelt en soms aan het zicht ontnomen,
dan hier en daar het licht ziet van de zon.

Een beek met geen besef van waar het ooit begon,
noch of er ooit een einde aan zal komen.
Zij stroomt en stroomt en kan oneindig dromen
van neergaan naar een verre horizon.

Een stroom die noodt tot tegendraads gedrag,
tot zoeken en hervinden en doen weten
dat moet goddank veranderd is in mag.

Waar levend water zekerheden doet vergeten,
en hoop het wint van dag aan dag beklag,
en niets aan ook maar iets wordt afgemeten.

Het bestuur van de Zijp

Lidwina Duindam, voorzitter

In april 2017 kwam ik voor het eerst in de Zijp en werd getroffen door het koor. De liederen van Huub Oosterhuis waren mij zo vertrouwd vanuit mijn jonge jaren in het studentenpastoraat van Enschede. Ik ben bij het koor gaan zingen en voelde me thuis in de vieringen.

In januari 2020 werden de plannen voor ‘Het Oosterhuis’ gepresenteerd en ik voelde me zo aangeraakt dat ik graag mee wilde doen. Ik werd uitgenodigd in de stuurgroep mee te doen en nu in het bestuur.

Vanuit mijn ervaringen binnen religie en spiritualiteit wil ik graag een bijdrage leveren om steeds de verbinding met de bron voelbaar te laten zijn voor iedereen.

Moniek Siermann, algemeen lid en initiatiefnemer

In 2007 ben ik de Zijp begonnen uit een heimwee naar de liederen van Huub Oosterhuis, en verlangend naar een sobere vorm van vieren. In de Grondtonen staat beschreven wat de uitgangspunten daarvoor zijn.


In het bestuur heb ik een speciale opdracht: het ontwikkelen en bewaken van het gedachtegoed van de Zijp.

Hans ’t Hoen, penningmeester
Ik ben opgegroeid in de 60-ger jaren, de tijd van 2e Vaticaans Concilie, de oproep tot modernisering van de kerk en het begin van de Oecumene. Voor ons indertijd een herbronning van het geloof en het begin van een levenslange zoektocht naar de betekenis van oeroude verhalen. De teksten, liederen en ideeën van Huub Oosterhuis vormden hierbij van begin af aan een belangrijke inspiratiebron.

Het ontstaan van de Zijpvieringen in 2007 was voor mij daarom een vorm van thuiskomen. Vanaf 2009 zing ik mee in het Zijpkoor. Nu ik met pensioen ben heb ik meer tijd om ook aan andere Zijpactiviteiten deel te nemen. Mij is gevraagd om als penningmeester zitting te nemen in het bestuur en de financiën te beheren. Dat doe ik graag, want wat mij betreft heeft de Zijp haar waarde als Ekklesia inmiddels meer dan bewezen. 

penningmeester@dezijp.nl

Anke van der Neut, secretaris
Met mijn verhuizing naar Arnhem is nu de tijd gekomen om mij meer te verbinden met de Zijp. Ik kom al geruime tijd naar de maandelijkse vieringen waar de muziek, het zingen van de mooie liederen en de overwegingen altijd weer stof tot nadenken en bespreken geven. De vraag om nieuwe bestuursleden kwam voor mij dus op het juiste moment. Naast meezingen in het koor ga ik mij inzetten in het bestuur, met name om de financiën van de Zijp goed te beheren en te verantwoorden.

Na anderhalf jaar penningmeester ga ik vanaf 1 januari 2022 verder in het bestuur als secretaris. De penningen zijn met een gerust gevoel overgedragen en de werkzaamheden als secretaris heb ik voor een deel al op me genomen. Onderdeel daarvan is de nieuwe website, die onder mijn beheer staat.

Bezield verband

“Er is grote behoefte aan Bezield Verband, mensen zijn eenzaam en de weg kwijt, en schreeuwen en gillen door elkaar; we moeten gewoon een beetje opnieuw beginnen.
En plekken als de Zijp, maar ook Ekklesia Breda, leerhuis Veldhoven, dat hoort allemaal bij elkaar. Dat zijn plekken waar het grote verhaal een kans krijgt, opnieuw beluisterd en ondervraagd wordt. Daar geloof ik heel heftig in. Een nieuw netwerk.”

Huub Oosterhuis in een interview met Moniek Siermann.

Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden en ook wij als Stichting De Zijp hebben hiermee te maken.

Wij gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens, deze gebruiken wij in een beveiligde omgeving. Heb je je in het verleden aangemeld dan heb je toestemming gegeven en blijven wij je onze nieuwsuitingen toesturen. Je kunt je te allen tijde telefonisch of per email afmelden voor het toesturen van onze nieuwsuitingen. We gebruiken uw adresgegevens niet voor andere doeleinden en er zal geen informatie met derden worden gedeeld.

In de privacy-verklaring is beschreven voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden gebruikt. Op deze website zijn ook foto’s zichtbaar. Mocht iemand de foto’s niet op prijs stellen, dan kan dit kenbaar worden gemaakt op info@dezijp.nl