Grondtonen


Vieringen 2017
In het najaar pakken we de draad weer op van het evangelie van Lukas. We lezen het in de vertaling van Huub Oosterhuis en Alex van Heusden. Het is goed om voor ogen te houden dat het geschreven is omstreeks het jaar 80. De schrijver was dus geen tijdgenoot van Jezus en dus ook geen ooggetuige. Toen hij zijn relaas schreef, zo'n vijftig jaar na de dood van Jezus, had een grote catastrofe het joodse volk getroffen. In het jaar 70 namelijk werd Jeruzalem, stad en heiligdom, door Romeinse legioenen verwoest. Wat kun je dan nog denken of hopen...?

September
We lezen in Lukas 4:24-30 dat Jezus terugkomt in Nazara waar hij was opgevoed. Maar hij merkt al snel: geen profeet is welkom in zijn vaderstad!

Oktober
Het eerste genezingsverhaal van Jezus. Hij geneest niet alleen de schoonmoeder van Simon, maar alle zieken die naar hem toe worden gebracht. (Lukas 4:38-44)

November
We horen over een wonderlijke grote visvangst. En dat terwijl er de hele nacht niks gevangen is. De netten scheuren, de boten zinken, zo overvloedig is de visvangst. (Lukas 5:1-11)