Vieringen 2018

September, oktober en november
In het najaar van 2018 willen we ons verdiepen in het Thomas evangelie en een aantal logions centraal stellen in de vieringen.
Het Thomas evangelie is een oud geschrift dat bestaat uit 114 korte stukjes tekst, logions genoemd. De logions bevatten uitspraken van Jezus of een kort vraag-en-antwoord gesprek tussen de leerlingen en Jezus.

Het geschrift werd in 1945 bij toeval gevonden in de Egyptische woestijn bij Nag Hammadi, samen met vele andere geschriften. Hoe oud het oorspronkelijke Thomas evangelie precies is, is niet bekend. Er is sterk bewijs dat het een allereerste weerslag is van uitspraken van Jezus. In het Thomas evangelie komt Jezus naar voren als een wijze meester, een leraar, die zijn leerlingen onderwijst en hun vragen beantwoordt.

Het Thomas evangelie is kaal, zonder verhaal (geen geboorte in Bethlehem, geen wonderen of kruisiging). Het zijn teksten die verwijzen naar binnen en raadselachtig zijn.
De betekenis of de reikwijdte wordt niet direct prijs gegeven. Het vraagt van ons onderzoek, meditatie en ontvankelijkheid om dieper in de teksten te zakken.

"Het lijkt wel alsof de teksten geladen zijn met energie die vrijkomt in de mate dat we er aandacht aan geven. Het Thomas evangelie inspireert me en stimuleert me om te vertrouwen op mijn innerlijk weten en dit vorm te geven in mijn dagelijkse leven.", aldus Cornelis Kapitein (1965) die in november onze gastvoorganger zal zijn.