Grondtonen


Vieringen 2018

Maart
Op 29, 30 en 31 maart lezen we drie avonden achter elkaar het grote verhaal van Jezus van Nazareth. We delen brood en wijn, branden lichtjes uit protest en om te gedenken, en we ontsteken het nieuwe vuur van Pasen.

April
Op zondag 22 april zal Colet van der Ven ons meenemen in het thema: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Mei
Op 27 mei horen we 3 parabels uit Lukas 6, met daarin veel bekende spreekwoorden, zoals: 'de splinter in andermans oog wel zien, maar niet de balk in het eigen', of 'waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over.'

Juni
Op zondag 24 juni lezen we in Lukas 7 over een vrouw met een albasten kruik. Zij zal de voeten van Jezus zalven.

Augustus
Op zondag 26 augustus zal Moniek Siermann een gedicht van Mieke van Zonneveld lezen, wat heel goed past bij het verhaal van de bloedvloeiende vrouw (Lukas 8).