Voor het voortbestaan van De Zijp zijn wij afhankelijk van collectegelden, giften en subsidies.

Wij zijn blij met iedere financiële bijdrage! Zowel af en toe, als met regelmaat (bijvoorbeeld maandelijks).

Uw gift kunt u overmaken op IBAN:
NL60 INGB 0003 4456 41
ten name van Stichting De Zijp te Arnhem.


De Stichting De Zijp is een ANBI (algemeen nut beogende instelling), hetgeen betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Voor deze vorm van giften is fiscaal echter een drempel van toepassing, deze drempel is 1% van uw belastbaar inkomen met een minimum van € 60.

Voorbeeld:
iemand met een alleenstaande AOW uitkering heeft een belastbaar inkomen van ongeveer € 14.000, en geeft € 150 aan ANBI instellingen.
Aftrekbaar is dan slechts € 10, namelijk € 150 minus € 140 (1% van € 14.000).

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw gift volledig aftrekbaar te maken verwijzen wij u naar SCHENKINGEN.

Onder ANBI vindt u onze financiële verantwoording over het afgelopen jaar en de begroting voor dit jaar.

Wij danken u hartelijk voor uw gift! Dankzij u kan de Zijp blijven stromen!