UW TESTAMENT IS NOG BETER WANNEER STICHTING DE ZIJP DAARIN BEDACHT IS.

Maak uw legaat voor Stichting De Zijp aldus;

Ik legateer, vrij van rechten, aan de Stichting De Zijp, Van Heemstralaan 99, 6814 KG Arnhem.