Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden en ook wij als Stichting De Zijp hebben hiermee te maken.

Wij gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens, deze gebruiken wij in een beveiligde omgeving. Heb je je in het verleden aangemeld dan heb je toestemming gegeven en blijven wij je onze nieuwsuitingen toesturen. Je kunt je te allen tijde telefonisch of per email afmelden voor het toesturen van onze nieuwsuitingen. We gebruiken uw adresgegevens niet voor andere doeleinden en er zal geen informatie met derden worden gedeeld.

In de privacy-verklaring is beschreven voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden gebruikt. Op deze website zijn ook foto's zichtbaar. Mocht iemand de foto's niet op prijs stellen, dan kan dit kenbaar worden gemaakt op info@dezijp.nl