Collecten

Iedere maand maakt stichting De Zijp kosten om de vieringen mogelijk te maken. De ruimte die gebruikt wordt, musici, voorgangers, drukwerk – alles kost geld.
Tijdens de vieringen wordt er een collecte gehouden, die is bedoeld om deze vieringen voort te zetten. Daarnaast zijn we afhankelijk van giften en schenkingen.

2020
€ 209,-
€ 550,-
€ 566,-

Uw gift of schenking is welkom op:
NL60 INGB 0003 4456 41
t.n.v. Stichting de Zijp Arnhem.