Henny Kromhout, voorzitter
Ik volg de bijeenkomsten van De Zijp al geruime tijd. Mooie diensten, fijne muziek, prettige mensen en goede ontmoetingen na afloop van de vieringen. Het voelt als een warme jas. De Zijp is voor mij een welkome aanvulling op mijn betrokkenheid bij de PKN gemeente in de Diaconessenkerk. Ik ervaar dat het goed samengaat om op beide fronten actief mee te doen. Ik ben al even met de VUT en eind september 2012 volgde het echte pensioen. Niettemin was mijn agenda nog goed gevuld. Na afronding van een internationale bestuursfunktie kwam er tijd vrij voor versterking van mijn netwerk in Arnhem. De bestuursfunktie bij De Zijp past hier heel goed bij. Ik zal mij als voorzitter in het bestuur inzetten voor de versterking van de positie van De Zijp.

Hennie Scheerder, penningmeester
Met mijn achtergrond als administrateur van de Ned. Regio van Mill Hill Missionarissen ben ik reeds lange tijd bekend met De Zijp. Op de een of andere manier wil men kennelijk toch de binding met Mill Hill behouden, vandaar dat ik ben benaderd voor het penningmeesterschap van De Zijp.
Op 13 februari 2014 heb ik aangegeven deze taak op mij te nemen en mij in te zetten voor een financieel gezonde Zijp.

Catherine Nassy, secretaris
Voor mij is de Zijp een plek om te bezinnen, te ont"moeten" en te vieren. Ik zing graag mee in het koor. Als ik geen woorden kan vinden voor vreugde of verdriet zijn er de prachtige liederen (meer dan honderd!). Ik ben blij dat ik deel uit maak van, en deel mag nemen aan deze enthousiaste groep mensen. Sinds juni 2015 zit ik in het bestuur en zo voel ik me nog meer betrokken bij de Zijp. Ik hoop dat ik een (w)aardig contactpersoon zal zijn voor het hele koor, dirigente en musici.