Contact
Moniek Siermann
06 - 432 50 308
moniek@dezijp.nl

Persoonlijk pastoraat
Voor pastorale vragen heeft de Zijp een pastor beschikbaar. Je mag altijd een beroep op haar doen voor een vertrouwelijk gesprek, zomaar, of om zaken die te denken geven, zoals ziekte, levenseinde, werkloosheid, een gebroken relatie etc. Thuis kan in alle rust gesproken worden over wat je bezig houdt.

"Een geestelijke begeleider dient in staat te zijn een gesprek met tussenruimte te voeren. Er is ruimte van beide kanten om het gesprek een eigen verloop te geven en dat betekent dat de uitkomst verrassend kan zijn. Niet ëën van beide partijen is in bezit van het gesprek en bepaalt waar het over gaat."
"Het gaat om recht doen aan de onverwachte diepte van mensen in plaats van ze in te passen in behandelplannen."
Uit: Echte woorden - Ton JornaMoniek Siermann is naast vaste voorganger in de Zijpvieringen ook aangesteld voor het pastoraat. Sinds 1994 is zij werkzaam als pastor in Arnhem, eerst binnen parochies en dekenaat, later als geestelijk verzorger in het ziekenhuis en verpleeghuis.