Voor het voortbestaan van De Zijp zijn wij afhankelijk van collectegelden, giften en subsidies.
Wij zijn blij met iedere financiële bijdrage! Zowel af en toe, als met regelmaat (bijvoorbeeld maandelijks).

Uw gift kunt u overmaken op IBAN:
NL60 INGB 0003 4456 41
ten name van Stichting De Zijp te Arnhem.

ZIJP-BALANS...om de Zijp te laten stromen
Om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen, organiseren wij de Zijp Balans. Met deze jaarlijkse actie willen wij u uitnodigen om ons vooraf toe te zeggen hoe u De Zijp wilt ondersteunen.
Door vooraf zicht te hebben op de financiën, krijgen we inzicht in de mogelijkheden om nieuwe activiteiten te gaan organiseren.

Meedoen kan op verschillende manieren:
o Door een bedrag ineens of een periodieke gift per maand of kwartaal
o Door een jaarlijkse schenking waarbij gedurende tenminste 5 jaar een bedrag per maand, kwartaal of jaar wordt overgemaakt
o Andere vormen, zoals sponsoring, bruikleen of een lening voor de financiering van (grotere) investeringen

Meer informatie over de Zijp Balans vindt u in de Balans flyer en tevens een Antwoordformulier.