Welkom bij de vieringen van de Zijp in ARNHEM

zondag 28 mei

11.00 uur
Overweging: Ans Ponger

Elisabethkapel
Zwarteweg 25
6812 BA Arnhem


volgende vieringen (standaard elke 4e zondag van de maand):
Tijd
Overweging

11.00 uur
Hans Lammers


Wandelen met en rond de Zijp
zondag 12 maart om 10.00 uur
zondag 14 mei om 10.00 uur

Duur wandeling 90 minuten
Start vanaf ingang Zijpendaal: Parkeerplaats Teerplaats

Opgave: Catherine Nassy, email cnassy@live.nl
Boek "Alles voor allen" integraal voorgelezen

10-jarig bestaan van De Zijp zet ons aan het denken: waar staan we voor? Wat beweegt ons nog steeds?
Onlangs kwam het nieuwste boek uit van Huub Oosterhuis: Alles voor allen, daarin beschrijft hij aan de hand van 40 thema’s het bijbels verstaan van veel geloofswaarheden.

Als opmaat naar ons jubileum willen we dit boek met elkaar gaan lezen. Op 5 middagen wordt het integraal voorgelezen. Na iedere paragraaf zal er 10 minuten stilte zijn om wat te mijmeren of op te schrijven.

Data:
14-17 uur
14-17 uur
14-17 uur
14-17 uur
14-17 uur

Plaats: Elisabeth Kapel

De middagen zijn los te bezoeken en wellicht is het fijn om het boek zelf aan te schaffen om mee te kunnen lezen. Het boek is bij De Zijp te koop (€18,-) bij de boekentafel.
Meezingen in het koor
De liederen zijn een belangrijk deel van de viering. We zingen teksten van Huub Oosterhuis en van vrouwelijke dichters die op muziek gezet zijn door bekende componisten als Antoine Oomen, Tom Löwenthal e.a.
De muziek is uitgegeven door Ekklesia Music Publishing (EMP) en door Nieuw Liedfonds.

We repeteren 1 keer per maand, zaterdagmiddag van 14.00 - 16.30 uur
klik hier voor de datalijst
plaats: Elisabethkapel
dirigent: Elin Meijnen
pianist: Marianne Ratajski of Mark Walter
Kom gerust kijken en meezingen, er zijn altijd gastmappen!
Wekelijkse Zijpactiviteit
onze woonkamer als open inloophuis, zo is het bedoeld;
je hoeft je niet aan of af te melden!

Iedere dinsdagmorgen samen Zijpliederen zingen
met behulp van een MP3-speler zingen we vooral de liederen die we in de komende viering zullen gaan zingen. Niet alleen bedoeld voor koorleden, iedereen die van zingen houdt is welkom!

tijd: 10 - 12 uur
plaats: Burg. Weertsstraat 140, Arnhem