Welkom bij de vieringen van de Zijp in ARNHEM

zondag 23 oktober

11.00 uur
Overweging: Hans Lammers

Elisabethkapel
Zwarteweg 25
6812 BA Arnhem


volgende vieringen (standaard elke 4e zondag van de maand):
Tijd
Overweging

16.00 uur
Gedenkviering

11.00 uur
Moniek Siermann

19.30 uur
en 22:00 uur

11.00 uur
Geeske Hovingh

11.00 uur


Ans Ponger geslaagd voor examen Theologie
Op woensdag 24 augustus heeft Ans examen gedaan in Amsterdam om haar opleiding Theologie, pastoraat en zingeving af te ronden. Ze hield een presentatie over haar praktijkonderzoek in De Zijp en over haar scriptie over levenseinde. Ze is glansrijk geslaagd met 3 achten en we feliciteren haar van harte met dit mooie resultaat!

Het verslag van haar praktijkonderzoek vindt u hier.
Met twee aanbevelingen gaan we direkt aan de slag:
1. we organiseren 3 film-middagen over zelfgekozen levenseinde. Klik hier voor meer info.
2. we gaan wandelingen organiseren (info volgt nog)
Leerhuis ‘Het evangelie van Lukas’
Lukas schreef een verhaal over Jezus. Hij deed dat na het jaar 70 van de eerste eeuw, dus na de verwoesting van Jeruzalem door het tiende Romeinse legioen. Dan rijst de vraag: hoe verder, na dit? Is er wel een verder? Op die vraag probeert Lukas een antwoord te geven. Heeft het nog zin een verhaal van bevrijding te schrijven, over een Joodse messias? Intussen probeert Lukas allerlei stemmen in de ekklesia die pleiten voor een breuk met Joden en hun Jodendom, de kop in te drukken. Een evangelie onder hoogspanning dus, in verwarrende tijden.
Alex van Heusden, bijbelwetenschapper, komt in het najaar naar Arnhem om 5 avonden leerhuis te geven.

Data : DONDERDAG 6 okt / 20 okt / 3 nov / 17 nov / 24 nov
Tijd : 19.30 - 21.30 uur
Plaats: Buurthuis 't Huukske (t.o. de Kapel), ingang Mauritsstraat
Maximaal 25 personen
Kosten: €50,- voor hele serie (= 5 avonden), €12,50 per avond

Bevestiging is pas definitief als betaling bij De Zijp binnen is:
NL60 INGB 0003 4456 41
tnv Stichting De Zijp Arnhem
ovv Leerhuis
Meezingen in het koor
De liederen zijn een belangrijk deel van de viering. We zingen teksten van Huub Oosterhuis en van vrouwelijke dichters die op muziek gezet zijn door bekende componisten als Antoine Oomen, Tom Löwenthal e.a.
De muziek is uitgegeven door Ekklesia Music Publishing (EMP) en door Nieuw Liedfonds.

We repeteren 1 keer per maand, zaterdagmiddag van 14.00 - 16.30 uur
klik hier voor de datalijst
plaats: Elisabethkapel
dirigent: Elin Meijnen
pianist: Marianne Ratajski of Mark Walter
Kom gerust kijken en meezingen, er zijn altijd gastmappen!
Wekelijkse Zijpactiviteit
onze woonkamer als open inloophuis, zo is het bedoeld;
je hoeft je niet aan of af te melden!

Iedere dinsdagmorgen samen Zijpliederen zingen
met behulp van een MP3-speler zingen we vooral de liederen die we in de komende viering zullen gaan zingen. Niet alleen bedoeld voor koorleden, iedereen die van zingen houdt is welkom!

tijd: 10 - 12 uur
plaats: Burg. Weertsstraat 140, Arnhem